Tutkimus- ja neuvontapalvelut

CERAD muistitutkimus

MMSE muistitutkimus

Hoitotukihakemus
Omaishoidontukihakemus
Hoidon ja apuvälineiden tarpeen kartoitus